EMF09541.jpg

our team

EMF09509.jpg

Lead Pastors

Minister Kawi & Shalia Keahi

EMF09498.jpg

Kaleo & Nadia Cabreros

Generations Team

EMF09485.jpg

Creative/Worship

Daniel Kodani

EMF09503.jpg

C.A.R.E. Team

Jaydina & Jacob Kapu

EMF09487.jpg

Community

Verna Biga

EMF09496-Edit.jpg

Next Steps

Lindsey & Dusty Reynon

EMF09501-Edit.jpg

Administration

Sonia Peters

EMF09513-Edit.jpg

Creative Team

Micah & David Martinez Jr.